Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1791). Ustanowiona wówczas konstytucja była pierwszym takim dokumentem w Europie, drugim – na świecie. Amerykanie wyprzedzili nas o 4 lata, Francuzi spóźnili o 4 miesiące. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Sejm ponownie ogłosił 3 maja świętem narodowym 29 kwietnia 1919 roku. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 roku. Święto zostało oficjalne zniesione ustawą w 1951 roku. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.
Uchwalenie Konstytucja 3 maja, jako niezwykle istotne wydarzenie w historii Polski, stało się inspiracją dla wielu twórców. Jednym z nich był malarz Jan Matejko, który stworzył obraz pt. Konstytucja 3 maja. Ciekawą, historyczną interpretację obrazu przygotowało Narodowe Centrum Kultury.
Zajrzyj tutaj