Muzykoterapia

Na zajęciach z muzykoterapii realizuje się działalność terapeutyczną rozwijającą umiejętności fizyczne, intelektualne uczestników oraz polepsza kondycję emocjonalną i społeczne funkcjonowanie w grupie.
Do realizacji różnorodnych czynności przy muzyce /słuchanie, ruch, taniec, muzykowanie, śpiew itp./ używa się sprzętu: odtwarzającego dźwięk, grającego – keyboard, instrumentów perkusyjnych, chust terapeutycznych, chustek rehabilitacyjnych, klocków rehabilitacyjnych, strojów tematycznych, sukienek baletowych itp. Efektem pracy jest polepszenie ogólnej kondycji psychicznej, fizycznej, emocjonalnej uczestników, co uwidacznia wielką potrzebę udziału dzieci z rożnorodnymi problemami rozwojowymi w tego typu zajęciach.

muz1