Pedagog

   ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

1. Planowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej.
2. Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i wychowawczych szkoły.
3. Doradztwo wychowawcze.
4. Oddziaływania profilaktyczne.
5. Upowszechnianie kultury pedagogicznej.
6. Analiza sytuacji opiekuńczej i wychowawczej szkoły.
7. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę szkoły.