Przyjaciele szkoły

ROK SZKOLNY 2021/2022

ROK SZKOLNY 2020/2021

ROK SZKOLNY 2019/2020


ROK SZKOLNY 2016/2017

Minął rok szkolny – 2016/2017. Dziękujemy wszystkim rodzicom za współpracę i wspieranie dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz za udział w życiu szkoły. Szczególne podziękowania należą się:

pani Katarzynie Krupie 1a
panu Krzysztofowi Kipie 1a
pani Aleksandrze Mielczarek 1a
pani Alicji Nowickiej 1a
pani Katrarzynie Smolczewskiej 1a
państwu Katarzynie i Aleksandrowi Ratynom 1a/6b

państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Niskim 2a/6a
państwu Marcie i Grzegorzowi Grzegorzakom 2a
państwu Aleksandrze i Bartoszowi Szeremetom 1a/2a
państwu Marzenie i Pawłowi Brianisom 2a
pani Iwonie Komar 2a
pani Agnieszce Pali 2a
pani Edycie Łobos 2a
pani Monice Krzesińskiej 2a
pani Ewie Załężnej 2a

państwu Monice i piotrowi Polaczkom 2b/6b
państwu Annie i Krzysztofowi Ogrodowiczom
państwu Ewelinie iWojciechowi Świtalskim 2b
państwu Katarzynie i Henrykowi Chałupkom 2b
panu Michałowi Andrzejewskiemu 2b
państwu Monice i Tomaszowi Staneckim 2b
państwu Agnieszce i Jarosławowi Kubiakom 2b

państwu Ewelinie i Łukaszowi Tokarzom 2c
państwu Ilonie i Radosłswowi Schneiderom 2c
pani Annie Gniady 2c

panu Michałowi Runowiczowi 3a
pani Katarzynie Chorąży 3a
panu Martynowi Bajk 3a
pani Katarzynie Konieczyńskiej 3a
pani magdaleni Kipie 3a
pani Justynie Węgrzyńskiej 3b
pani Annie Wilk 3b
pani Bognie Kamienieckiej 3b
pani Ewie Modrzer 3b
pani Katarzynie Aftanas 3b

pani Monice Bzowej 3c
państwu Agnieszce i Grzegorzowi Hofmanom 3c
pani Agacie Strachanowskiej 3c
pani Annie Rakoczy 3c
pani Karolinie Sobczyńskiej 3c
pani Magdalenie Brachmann Magdalen 3c

panu Arkadiuszowi Kwasowi 3e
pani Magdalenie Zawiszy-Hryniewicz

pani Urszuli Bielak 4a
pani Sylwii Łukasik 4a
pani Beacie Domagale 4a
pani Lucynie Słocińskiej4a
pani Joannie Szpak 4a
pani Joannie Musze 4a
pani Marcie Telesiewicz 4a
pani Katarzynie Marek 4a
pani katarzynie Mrzygłód 4a
pani Agnieszce Kubiak Agnieszka 4a

pani Renacie Kłonowskiej 5c
pani Anecir Morawieckiej 5c
pani Milenie Stajno 5c
pani Bożenie Pycelet 5b

pani Annie Sumera Sumera 6a

pani Agnieszce Olejniczak 6b
pani Joannie Markowskiej 6b
pani Katrzynie Winnowskiej 6c

pani Agnieszce Bratejko 1b
pani Jadwidze Kciuk 1b
pani Elżbiecie Ubych 1b

pani Edycie Nowińskiej 2d
pani Monice Mendyk 2d
pani Patrycji Skalskiej2d

pani Kamilii Walaszczyk – Sikorskiej2e

pani Małgorzcie Łokaj-Osiak 3d
pani Katarzynie Dudale 3d
pani Paulinie Krupiarz 3e

pani Agieszce Wiśniewskiej4b
pani Joonnie Kos-Majewskiej

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

roses-1417263_960_720

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
WSPIERAJĄCYCH SWĄ POMOCĄ SZKOŁĘ
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KLASA 1A
pp. Małgorzata, Grzegorz Niscy
pp. Monika, Tomasz Krzesińscy
pp. Aleksandra, Bartosz Szeremetowie
PP Iwona, Dariusz Kaniorowie
KLASA 1B
pp. Ewelina, Wojciech Świtalscy
pp. Anna, Krzysztof Ogrodowiczowie
pp. Monika, Tomasz Staneccy
pp. Katarzyna, Henryk Chałupkowie
pp. Monika, Piotr Polaczkowie
p. Raś Agnieszka
KLASA 1C
p. Ewelina Olszówka
p. Ewelina Minkina
p. Agnieszka Sieradzka
KLASA 1E
p. Lasota Barbara
pp. Anna, Daniel Littkowie
KLASA 2A
pp. Kornelia, Michał Runowiczowie
pp. Maciej, Magdalena Bajronowie
pp. Urszula, Sebastian Bosakowie
p. Magdalena Kipa
p. Katarzyna Konieczyńska
p. Anna Malinowska
pp. Izabela, Marcin Pawlaczkowie
KLASA 2B
pp. Bogna, Michał Kamiennieccy
p. Przemysław Podleśny
pp. Justyna, Mariusz Węgrzyńscy
p. Bożena Wichniarz
p. Ilona Sumera
KLASA 2C
pp. Agnieszka, Grzegorz Hofmanowie
p. Joanna Kusiak
p; Monika Bzowy
KLASA 2D
p. Małgorzata Łokaj – Osiak
KLASA 2E
p. Paulina Krupiarz
KLASA 3A
pp. Katarzyna, Mateusz Mrzygłodowie
pp. Małgorzata, Marcin Dąbrowscy
p. Sylwia Łukasik
KLASA 3B
p. Agnieszka Wiśniewska
p. Justyna Smolińska
p. Joanna Markowska
Klasa 4B
pp. Marta, Łukasz Smagiełowie
KLASA 5A
pp. Beata, Marcin Domagałowie
p. Anna Sumera
pp. Małgorzata, Grzegorz Niscy
p. Agnieszka Sieradzka
KLASA 5B
pp. Katarzyna, Arkadiusz Ratynowie
p. Joanna Markowska
pp. Agnieszka, Marcin Centnerowie
pp. Agnieszka, Marcin Mireccy
pp. Katarzyna, Paweł Kossowscy
pp. Anna, Waldemar Cudowscy
pp. Katarzyna, Henryk Chałupkowie
pp. Monika, Piotr Polaczkowie
KLASA 5C
P. Katarzyna Winnowska
KLASA 6A
p. Marcin Baran
KLASA 6B
pp. Magdalena, Radosław Czaplowie

Podziękowania dla rodziców za pracę na rzecz klasy i szkoły w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

Klasa I a
pp. Małgorzata i Grzegorz Niscy
pp. Aleksandra i Bartosz Szeremetowie
p. Iwona Kanior
p. Monika Krzesińska

 

Klasa I b
pp. Ewelina i Wojciech Świtalscy
p. Agnieszka Andrzejewska
p. Michał Andrzejewski
p. Katarzyna Dominikowska – Chałupka i p. Henryk Chałupka
pp. Anna i Krzysztof Ogrodowiczowie
pp. Andżelika i Janusz Hupowie
pp. Anna i Leszek Modrzewscy
p. Katarzyna Popowicz
pp. Agnieszka i Jarosław Kubiakowie
pp. Agnieszka i Grzegorz Hofmanowie
pp. Monika i Tomasz Staneccy
pp. Monika i Piotr Polaczkowie

Klasa II a

p. Michał Runowicz
p. Katarzyna Chorąży
p. Katarzyna Konieczyńska
p. Urszula Bosak

 

„Dobry przyjaciel jest wielkim darem nieba”

abc-916665__180PRZYJACIELE SZKOŁY
Magdalena i Radosław Czaplowie
Beata i Marcin Domagałowie
Joanna Markowska
Agnieszka i Marcin Mireccy
Sylwia i Krzysztof Pawlakowie
Jolanta i Mariusz Sienkiewiczowie
Beata Siwik – Sawicka
Marta i Łukasz Smagiełowie
Agnieszka i Adam Świątkowie