Rada Rodziców

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele!
 
W listopadzie 2023 r. odszedł działający przez wiele lat Zarząd Rady Rodziców, któremu serdecznie dziękujemy za wkład i zaangażowanie w życie naszej Szkoły.
Przy każdej szkole działa Rada Rodziców, która tylko dzięki dobrym chęciom Rodziców naszych wspaniałych uczniów może działać na rzecz społeczności szkolnej.
 
Jesteśmy nowym składem, poznajcie nas:
 
  • Joanna Demczuk – przewodnicząca (w środku)
  • Małgorzata Krzemińska – zastępca (po lewej stronie)
  • Angelika Woźny – skarbnik (po prawej stronie)
 
Jesteśmy gotowe do współpracy z nauczycielami, rodzicami, uczniami, dyrekcją. Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom i pomysłom oraz aktywnie współpracować z całą społecznością szkolną.
Niektórzy już nas znają lepiej, ponieważ skutecznie działamy od kilku lat w trójkach klasowych.
Wiemy, że w naszej Szkole zawsze można liczyć na zaangażowanie ze strony rodziców przy wielu wydarzeniach i uroczystościach szkolnych.
 
Jako przedstawiciele wszystkich Rodziców apelujemy o dobrowolne wpłaty na składkę Rady Rodziców – jest to fundusz, dzięki któremu możemy wspomóc m.in. wiele konkursów, zawodów i potrzeb naszej szkoły.
 
Zachęcamy tych, którzy jeszcze nie zdążyli dokonać wpłaty lub o niej zapomnieli i OGŁASZAMY, że KAŻDA KLASA, która do 6 maja 2024 r. w całości dokona wpłat na Radę Rodziców, DOSTANIE ZWROT w wysokości 20% od zebranej kwoty do wykorzystania na dowolny cel!!!
Zwroty będą realizowane na początku czerwca 🙂
 
Wpłaty można uiszczać u wychowawców klas, na konto Rady Rodziców lub w sekretariacie szkoły.
Przypominamy – składka na rok 2023/2024 wynosi:
  • na pierwsze dziecko – 50 zł,
  • na drugie dziecko – 25 zł,
  • kolejne dziecko – bezpłatnie.
Konto Rady Rodziców: 31 1020 5138 0000 9302 0147 6886
 
Z wyrazami szacunku
Zarząd Rady Rodziców
 
 
Drodzy Rodzice,
nasze zaangażowanie będzie służyło naszym Dzieciom, uczniom SP4 z OI w Bielawie.
❤️ Liczymy na Wasze wsparcie! ❤️