Historia szkoły

Szkola Nr 4 po wojnie

Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 2 września 1948 roku. Naukę podjęło 162 uczniów w pięciu oddziałach klas I – V. Oprócz kierownika szkoły, pani Stefanii Wińskiej, zatrudnionych było trzech nauczycieli: Wanda Biełanowicz, Klementyna Chorążyczewska i Maria Muszyńska. Warunki pracy szkoły nie były wówczas łatwe. Jak zapisano w kronice, prócz starych ławek, tablic i krzeseł ogrodowych, nic więcej nie było. Nie było też prądu i gazu, brakowało szyb w oknach. W trakcie roku, dzięki pomocy finansowej ze strony Zarządu Miejskiego, zakupiono najpotrzebniejsze przedmioty. Szkoła zorganizowała wiele uroczystości związanych z rocznicami świąt państwowych.
W drugim roku pracy szkoły kierownikiem został Franciszek Antoni Pioruński. Klasa szósta po pierwszym półroczu została przeniesiona do szkoły nr 5. Powstały pierwsze organizacje: PCK, KOW, drużyna harcerska. Komitet Rodzicielski zorganizował dożywianie dzieci z funduszy przydzielanych przez zakłady pracy. Pojawiło się radio „Aga”. Dla rodziców został wygłoszony referat „Współpraca szkoły z domem”. Rok szkolny ukończyło 159 uczniów.
W roku szkolnym 1950/51 kierownikiem został Stanisław Wnuk. W sześciu oddziałach klas I – VI uczyło się 228 uczniów. Zatrudnionych było pięciu nauczycieli. Budynek szkolny został częściowo odremontowany. Urządzono kancelarię szkoły i pokój nauczycielski. Uruchomiono świetlicę, do której zgłosiło się 120 dzieci. Zakupiono 120 nowych ławek.
W następnym roku szkoła liczyła wreszcie 7 klas. W kronice odnotowano, że w dniach 9 – 11 czerwca odbyły się egzaminy w klasie siódmej z języka polskiego i matematyki. Od roku szkolnego 1955/56 stanowisko kierownika obejmuje Tadeusz Sowiński. W kronice odnotowano bogatą działalność wychowawczą szkoły, m.in. igrzyska sportowe, wycieczka do Krakowa i Wrocławia, wręczenie sztandaru drużynie harcerskiej, konkursy, akademie, wystawy prac dziecięcych. Harcerze posadzili kilka tysięcy drzewek.
W roku szkolnym 1956/57 roku wprowadzono naukę religii. Sukcesy odnosi zespół taneczny. Uczniowie jadą na wycieczkę do Warszawy, zwiedzają Dolny Śląsk. Rodzice pomagają w organizacji imprez szkolnych, pracują społecznie na rzecz szkoły (ogrodzenie boiska szkolnego). Szkoła jest sukcesywnie doposażana w pomoce naukowe.
Rok szkolny 1961/62 rozpoczęło 624 uczniów. Szkoła liczy 16 oddziałów. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Średnio klasy liczyły po 40 uczniów.
W roku 1962/63 rozpoczyna się reforma organizacyjno – programowa. W klasach I – III wprowadzone zostały nowe programy nauczania i te klasy będą kończyć już 8 – klasową szkołę podstawową. Patronat nad szkołą obejmuje Fabryka Wrzecion i Urządzeń Włókienniczych w Jodłowniku. Kierownikiem szkoły zostaje Anna Sowińska. Pełni tę funkcję przez wiele lat.
W latach osiemdziesiątych stanowisko dyrektora szkoły obejmują kolejno: Henryka Beck, Wiesława Mordal (1983/84), Justyna Socha (1984-1987) i Jadwiga Fydrych (1987-2004).
W latach dziewięćdziesiątych szkoła została rozbudowana. W lutym 1996 roku odbyło się uroczyste otwarcie części dydaktycznej nowej szkoły. Do użytku oddano 6 sal lekcyjnych, zaplecze sanitarne, przestronne korytarze oraz ekologiczną kotłownię. Prace trwały jeszcze w części żywieniowej i sportowej. Świetlica, stołówka i sklepik rozpoczęły działalność 1 września 1996 roku, a budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej zakończyła się w styczniu 1998 roku. W starej części szkoły wyremontowane zostały klasy i korytarze. Od 1998 roku realizowany był projekt „ Biblioteka – szkolne centrum informacji”. Biblioteka, dzięki znacznej pomocy Rady Szkoły, została wyposażona w 8 komputerów z dostępem do Internetu, drukarkę i skaner.

W czasie dotychczasowej działalności, szkoła może pochwalić się licznymi sukcesami. Uczniowie osiągali czołowe miejsca w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i artystycznych (język polski, matematyka, fizyka, geografia, zespół wokalny), a także miejskich i powiatowych. Szkoła organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
Od 1 września 2004 roku dyrektorem szkoły jest Elżbieta Niemczyk. 1 września 2004 r. funkcję dyrektora szkoły zaczyna pełnić wieloletnia nauczycielka tut. szkoły pani Elżbieta Niemczyk. „Witaj szkoło na wesoło” – tak przywitała szkoła swoich uczniów po wakacyjnej przerwie. W uroczystym otwarciu nowego roku szkolnego uczestniczą: burmistrz Bielawy pan Ryszard Dźwiniel, dyrektor MZPO pani Jadwiga Horanin, ksiądz proboszcz Henryk Praga oraz rodzice.
Szkoła realizuje bogaty program wychowawczy. Odbywa się wiele imprez, np.: Sprzątanie Świata, Dzień Sportu (na pływalni miejskiej), Ślubowanie Pierwszoklasistów, Dzień Nauczyciela, Dni Trzeźwości, Halloween, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, dyskoteki, pasowanie na czytelnika, powitanie wiosny, projekt edukacyjny „ABC dobrego wychowania”; przedstawienie „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”, Zielona Szkoła w Dźwirzynie (kl. III i V), Święto Szkoły – impreza integrująca środowisko lokalne, Dni Otwarte Szkoły.
Szkoła była organizatorem imprez międzyszkolnych: Turniej Sportowy klas II, Konkurs Piosenki Klasowej. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach i odnoszą w nich sukcesy. 40 uczniów otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
W roku szkolnym 2005/06 odbyły się dwie imprezy integrujące środowisko lokalne. We wrześniu nauczyciele wspólnie z rodzicami i uczniami przygotowali Piknik Jesienny (m.in. występy zespołów klasowych, loteria fantowa, sportowe zmagania na wesoło, pokaz tresury psów policyjnych, przejażdżki konne, spotkanie z Komisarzem Lwem, klasowe namioty z niespodziankami), natomiast w czerwcu Święto Szkoły (zawody sportowe, tańce, stragany z kiełbaskami, sałatkami, ciastem).
W maju realizowany był projekt edukacyjny Dekada Ekologiczna (konkursy, wystawy plastyczne, programy o ochronie przyrody, odczyty). Uczniowie uczestniczyli w imprezach muzycznych, np. koncert muzyki indiańskiej. Szkołę ukończyło 43 uczniów.
Rok szkolny 2006/07 jest rokiem przełomowym w historii szkoły. Szkoła jest przygotowana do kształcenia uczniów z dysfunkcjami i otrzymuje nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Szkoła liczy 9 oddziałów klas I – VI.
We wrześniu odbyła się kolejna impreza środowiskowa Piknik Jesienny z udziałem gości: wizytator Kuratorium Oświaty pani Edyta Sobala, burmistrz Bielawy pan Ryszard Dźwiniel, dyrektor MZPO pani Beata Osiewała; natomiast w maju impreza pn. Piknik Rodzinny Na uwagę zasługuje realizacja projektów edukacyjnych: „Stop przemocy i agresji” oraz Dekada Ekologiczna pn. Moja Ziemia – mój Świat. Szkołę ukończyło 37 uczniów.
Od roku szkolnego 2007/08 obowiązkowym strojem uczniowskim jest mundurek. W szkole odbywa się wiele corocznych imprez wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych. Budynek jest na bieżąco remontowany i odnawiany (wymiana okien, podłóg).
1 września 2008 r. zmienia się rejonizacja szkoły. Szkoła przejmuje uczniów i nauczycieli ze zlikwidowanej szkoły nr 5 oraz jeden budynek szkolny przy ul. Ludowej.

pobraneplac_zabaw_przy_szkole_podstawowej_nr_4