Historia szkoły

Szkola Nr 4 po wojnieUroczyste otwarcie szkoły odbyło się 2 września 1948 roku. Naukę podjęło 162 uczniów w pięciu oddziałach klas I – V. Oprócz kierownika szkoły, pani Stefanii Wińskiej, zatrudnionych było trzech nauczycieli: Wanda Biełanowicz, Klementyna Chorążyczewska i Maria Muszyńska. Warunki pracy szkoły nie były wówczas łatwe. Jak zapisano w kronice, prócz starych ławek, tablic i krzeseł ogrodowych, nic więcej nie było. Nie było też prądu i gazu, brakowało szyb w oknach. W trakcie roku, dzięki pomocy finansowej ze strony Zarządu Miejskiego, zakupiono najpotrzebniejsze przedmioty. Szkoła zorganizowała wiele uroczystości związanych z rocznicami świąt państwowych.

W drugim roku pracy szkoły kierownikiem został Franciszek Antoni Pioruński. Klasa szósta po pierwszym półroczu została przeniesiona do szkoły nr 5. Powstały pierwsze organizacje: PCK, KOW, drużyna harcerska. Komitet Rodzicielski zorganizował dożywianie dzieci z funduszy przydzielanych przez zakłady pracy. Pojawiło się radio „Aga”. Dla rodziców został wygłoszony referat „Współpraca szkoły z domem”. Rok szkolny ukończyło 159 uczniów.

W roku szkolnym 1950/1951 kierownikiem został Stanisław Wnuk. W sześciu oddziałach klas I – VI uczyło się 228 uczniów. Zatrudnionych było pięciu nauczycieli. Budynek szkolny został częściowo odremontowany. Urządzono kancelarię szkoły i pokój nauczycielski. Uruchomiono świetlicę, do której zgłosiło się 120 dzieci. Zakupiono 120 nowych ławek.

W następnym roku szkoła liczyła wreszcie 7 klas. W kronice odnotowano, że w dniach 9 – 11 czerwca odbyły się egzaminy w klasie siódmej z języka polskiego i matematyki.

Od roku szkolnego 1955/1956 stanowisko kierownika obejmuje Tadeusz Sowiński. W kronice odnotowano bogatą działalność wychowawczą szkoły, m.in. igrzyska sportowe, wycieczka do Krakowa i Wrocławia, wręczenie sztandaru drużynie harcerskiej, konkursy, akademie, wystawy prac dziecięcych. Harcerze posadzili kilka tysięcy drzewek.

W roku szkolnym 1956/1957 roku wprowadzono naukę religii. Sukcesy odnosi zespół taneczny. Uczniowie jadą na wycieczkę do Warszawy, zwiedzają Dolny Śląsk. Rodzice pomagają w organizacji imprez szkolnych, pracują społecznie na rzecz szkoły (ogrodzenie boiska szkolnego). Szkoła jest sukcesywnie doposażana w pomoce naukowe.

Rok szkolny 1961/1962 rozpoczęło 624 uczniów. Szkoła liczy 16 oddziałów. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Średnio klasy liczyły po 40 uczniów.

W roku 1962/1963 rozpoczyna się reforma organizacyjno – programowa. W klasach I – III wprowadzone zostały nowe programy nauczania i te klasy będą kończyć już 8-klasową szkołę podstawową. Patronat nad szkołą obejmuje Fabryka Wrzecion i Urządzeń Włókienniczych w Jodłowniku. Kierownikiem szkoły zostaje Anna Sowińska. Pełni tę funkcję przez wiele lat.

W latach osiemdziesiątych stanowisko dyrektora szkoły obejmują kolejno: Henryka Beck, Wiesława Mordal (1983/84), Justyna Socha (1984-1987) i Jadwiga Fydrych (1987-2004).

W latach dziewięćdziesiątych szkoła została rozbudowana. W lutym 1996 roku odbyło się uroczyste otwarcie części dydaktycznej nowej szkoły. Do użytku oddano 6 sal lekcyjnych, zaplecze sanitarne, przestronne korytarze oraz ekologiczną kotłownię. Prace trwały jeszcze w części żywieniowej i sportowej. Świetlica, stołówka i sklepik rozpoczęły działalność 1 września 1996 roku, a budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej zakończyła się w styczniu 1998 roku. W starej części szkoły wyremontowane zostały klasy i korytarze. Od 1998 roku realizowany był projekt „ Biblioteka – szkolne centrum informacji”. Biblioteka, dzięki znacznej pomocy Rady Szkoły, została wyposażona w 8 komputerów z dostępem do Internetu, drukarkę i skaner.

W czasie dotychczasowej działalności, szkoła może pochwalić się licznymi sukcesami. Uczniowie osiągali czołowe miejsca w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i artystycznych (język polski, matematyka, fizyka, geografia, zespół wokalny), a także miejskich i powiatowych. Szkoła organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne.

1 września 2004 roku funkcję dyrektora szkoły zaczyna pełnić wieloletnia nauczycielka tut. szkoły, pani Elżbieta Niemczyk. „Witaj szkoło na wesoło” – tak przywitała szkoła swoich uczniów po wakacyjnej przerwie. W uroczystym otwarciu nowego roku szkolnego uczestniczą: burmistrz Bielawy pan Ryszard Dźwiniel, dyrektor MZPO pani Jadwiga Horanin, ksiądz proboszcz Henryk Praga oraz rodzice.
Szkoła realizuje bogaty program wychowawczy. Odbywa się wiele imprez, np.: Sprzątanie Świata, Dzień Sportu (na pływalni miejskiej), Ślubowanie Pierwszoklasistów, Dzień Nauczyciela, Dni Trzeźwości, Halloween, Święto Niepodległości, andrzejki, mikołajki, dyskoteki, pasowanie na czytelnika, powitanie wiosny, projekt edukacyjny „ABC dobrego wychowania”; przedstawienie „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”, Zielona Szkoła w Dźwirzynie (kl. III i V), Święto Szkoły – impreza integrująca środowisko lokalne, Dni Otwarte Szkoły.
Szkoła była organizatorem imprez międzyszkolnych: Turniej Sportowy klas II, Konkurs Piosenki Klasowej. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach i odnoszą w nich sukcesy. 40 uczniów otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2005/2006 odbyły się dwie imprezy integrujące środowisko lokalne. We wrześniu nauczyciele wspólnie z rodzicami i uczniami przygotowali Piknik Jesienny (m.in. występy zespołów klasowych, loteria fantowa, sportowe zmagania na wesoło, pokaz tresury psów policyjnych, przejażdżki konne, spotkanie z Komisarzem Lwem, klasowe namioty z niespodziankami), natomiast w czerwcu Święto Szkoły (zawody sportowe, tańce, stragany z kiełbaskami, sałatkami, ciastem).
W maju realizowany był projekt edukacyjny Dekada Ekologiczna (konkursy, wystawy plastyczne, programy o ochronie przyrody, odczyty). Uczniowie uczestniczyli w imprezach muzycznych, np. koncert muzyki indiańskiej. Szkołę ukończyło 43 uczniów.

Rok szkolny 2006/2007 jest rokiem przełomowym w historii szkoły. Szkoła jest przygotowana do kształcenia uczniów z dysfunkcjami i otrzymuje nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Szkoła liczy 9 oddziałów klas I – VI.
We wrześniu odbyła się kolejna impreza środowiskowa Piknik Jesienny z udziałem gości: wizytator Kuratorium Oświaty pani Edyta Sobala, burmistrz Bielawy pan Ryszard Dźwiniel, dyrektor MZPO pani Beata Osiewała; natomiast w maju impreza pn. Piknik Rodzinny Na uwagę zasługuje realizacja projektów edukacyjnych: „Stop przemocy i agresji” oraz Dekada Ekologiczna pn. Moja Ziemia – mój Świat. Szkołę ukończyło 37 uczniów.

Od roku szkolnego 2007/2008 obowiązkowym strojem uczniowskim jest mundurek. W szkole odbywa się wiele corocznych imprez wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych. Budynek jest na bieżąco remontowany i odnawiany (wymiana okien, podłóg).

1 września 2008 roku zmienia się rejonizacja szkoły. Szkoła przejmuje uczniów i nauczycieli ze zlikwidowanej szkoły nr 5 oraz jeden budynek szkolny przy ul. Ludowej.
W tym samym roku SP 4 obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Honorowym patronatem Jubileusz objęli: senator RP p. Stanisław Jurcewicz, poseł RP p. Tomasz Smolarz poseł RP p. Henryk Gołębiewski oraz burmistrz miasta Bielawa – p. Ryszard Dźwiniel. Patronat medialny nad uroczystością objął Adam Pachura – prezes Telewizji Sudeckiej.

10 listopada 2010 roku zostaje oddane do użytku nowoczesne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i ogrodzeniem. W listopadzie 2011 roku następuje otwarcie placu zabaw, który stanowi dużą atrakcję, szczególnie dla młodszych uczniów.

W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się termomodernizacja obiektu, w ramach której przeprowadzono liczne remonty, polegające na renowacji i ociepleniu budynku z zewnątrz, montażu nowoczesnych systemów grzewczych wewnątrz szkoły, wymianie oświetlenia czy malowaniu klas. Wszystko po to, by w kolejnym roku szkolnym, uczniowie mogli rozpocząć naukę w bardziej komfortowych warunkach. Wartość tego przedsięwzięcia wyniosła ponad 2 miliony złotych, a możliwe to było dzięki pozyskaniu przez Bielawę w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska oraz innymi gminami powiatu dzierżoniowskiego dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie 1,8 mln zł w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w powiecie dzierżoniowskim”.

W latach 2017- 2019 do szkoły zostają przypisani gimnazjaliści, w związku z tym pod opieką placówki jest również budynek przy ulicy Lotniczej, gdzie znajduje się gimnazjum, a do nazwy szkoły zostają dopisane na ten okres oddziały gimnazjalne. Pełna nazwa szkoły przez ten okres to Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum.

W roku szkolnym 2019/2020 dyrektorem szkoły zostaje pani Monika Stachowska, a swoją pracę na tym stanowisku kończy pani Elżbieta Niemczyk, długoletnia dyrektor placówki. Rok ten był bardzo trudnym rokiem dla całej społeczności szkolnej, gdyż był to czas epidemii COVID-u. Szkoła dostosowała się do obostrzeń związanych z tą sytuacją (tj. wprowadzono obowiązkowe maseczki, dezynfekcję rąk, wyznaczono minimalną odległość), a następnie przeszła na nauczanie zdalne, które wymagało całkowitej  reorganizacji zajęć. Lekcje odbywały się przez Internet poprzez platformę do tego przystosowaną tzw. Teams. Każdy nauczyciel i każdy uczeń musiał mięć dostęp do Internetu, a przede wszystkim posiadać odpowiedni sprzęt – komputer, laptop, telefon komórkowy. Szkoła zadbała i o to, najbardziej potrzebującym wypożyczyła laptopy na okres nauki zdalnej.

W roku szkolnym 2021/2022 w drugim semestrze zajęcia odbywają się już w większości stacjonarnie, chociaż nadal obowiązują obostrzenia w związku z epidemią.

Od 14 marca 2022 roku nasza szkolna rodzina powiększa się o nowych przyjaciół z Ukrainy. Razem uczymy się języka polskiego, bawimy i poznajemy obyczaje i kulturę naszych krajów.

W 2023 roku SP4 w Bielawie  obchodzi 75. rocznicę powstania. Zaczyna się również modernizacja budynku szkoły przy ulicy Ludowej.

pobraneplac_zabaw_przy_szkole_podstawowej_nr_4