Informacje o szkole

Szkoła położona jest w pięknej, górskiej okolicy, spokojnej i bezpiecznej. Ma dogodny dojazd (przystanki autobusowe w obu kierunkach usytuowane są obok szkoły).

Posiadamy certyfikaty: SZKOŁA Z KLASĄ, OTWARTA SZKOŁA i BEZPIECZNA SZKOŁA, ORTOGRAFFITI, WIARYGODNA SZKOŁA, ŚNIADANIE DAJE MOC, DOBRZE zaPROJEKTowana SZKOŁA. Zajęcia prowadzą doświadczeni i mili nauczyciele w klasach o niewielkiej liczebności, co sprzyja indywidualizacji pracy z uczniem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, rozszerzyliśmy naszą ofertę o oddziały integracyjne, Prowadzimy naukę w oddziałach integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, niedosłyszących, niedowidzących z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie takiego kształcenia, zapewniając im dowóz do szkoły. W tym celu zapewniamy korzystanie ze specjalistycznej opieki m.in.: kinezjologa, logopedy, psychologa, pedagoga, rehabilitanata, terapeuty, rewalidanta, muzykoterapeuty, oligofrenopedagoga, nauczyciela wspomagającego. Zajęcia są nastawione na indywidualizację, co z pewnością daje szansę zarówno na zabawę jak i edukację w gronie rówieśników, a dzieci wymagające specjalnej uwagi nie są pozostawione w „czterech ścianach” swych domów. Zapewniamy, że w naszej szkole każde dziecko może uczyć się, bawić i rozwijać na miarę swych możliwości we wszystkich obszarach edukacyjnych. Jesteśmy prężnym zespołem, któremu nie obcy jest los każdego dziecka.

  • Uczymy 2 języków obcych (język angielski, język niemiecki), a w ramach zajęć pozalekcyjnych oferujemy naukę języka hiszpańskiego. 
  • Rozwijamy myślenie logiczne przez matematyczne innowacje pedagogiczne.
  • Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów.
  • Prowadzimy naukę pływania, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, Kinezjologię Edukacyjną. 
  • Proponujemy zajęcia taneczne, korekcyjno – kompensacyjne, komputerowe, wyrównawcze, rytmikę i taniec.
  • Prowadzimy zajęcia edukacyjno – terapeutyczne m.in.: „ORTOGRAFFITI”, „Metoda 101 kroków” w nauce czytania, biofeedback, logorytmika, terapia ręki. 
  • Organizujemy: obozy językowe, wycieczki, dyskoteki, zielone szkoły, zabawy okolicznościowe.
  • Nie ma u nas barier architektonicznych
  • Ratujemy i uczymy ratować – I POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH
  • Umożliwiamy uczniom udział w konkursach: MIĘDZYNARODOWYCH, OGÓLNOPOLSKICH, REGIONALNYCH, MIEJSKICH.

Uczymy szacunku i tolerancji.