Ochrona danych osobowych

Administrator danych, adres jego siedziby
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, ul. Waryńskiego 50 oraz ul. Ludowa 11
Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby,
numer telefonu,
adres e-mail
Kamila Habura-Marczuk, 58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego 50
numer tel. 74 645 22 08
Klauzula informacyjna
Administrator danych informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  •  Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie z siedzibą przy ul. Waryńskiego 50 oraz ul. Ludowej 11, 58-260 Bielawa.
  • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie posiada Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 74-6452208, e-mail: sekretariat@sp4.oswiata.bielawa.pl
  • Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa,
  • Niepodanie ww. danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem usługi przez Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.