Ochrona danych osobowych

Administrator danych, adres jego siedziby

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie, ul. Waryńskiego 50 oraz ul. Ludowa 11

Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby, numer telefonu, adres e-mail

Elżbieta Pasternak, 58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego 50, numer tel. 74-6452208, adres e-mail sekretariat@sp4.oswiata.bielawa.pl