Zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym

We wtorek, 16 listopada br., w ramach projektu Dobry Start, wzięliśmy udział w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Sprawdzaliśmy, ile siły potrzeba do załamania, zniszczenia lub rozciągnięcia różnych materiałów, tj.: betonowy klocek, drewniana deska, metalowy drut. Badaliśmy również sprężystość drewna i twardość betonu. Oglądaliśmy wielkie prasy. Widzieliśmy laboratorium, poznaliśmy skład betonu. Mierzyliśmy maszyny i przedstawialiśmy je w formie minimalistycznej. 🔧🔨🔩⚙️🧱
A przy okazji zobaczyliśmy, jak wygląda uniwersytet.
Kto wie, może ktoś z nas będzie tu kontynuował swoją edukację za kilka lat?🤔🎓😉
Bartek, kl. 8a

Projekt edukacyjny „Dobry Start”, cz. 4

Tematem kolejnych warsztatów w ramach projektu Dobry Start była katapulta – machina miotająca kamienne pociski, używana w starożytności i średniowieczu. Jej działanie oparte było na wykorzystaniu siły sprężystości skumulowanej w skręconych powrozach z włosia lub włókna. My mogliśmy doświadczać  zasady działania podobnego wynalazku, jakim był trebusz – starożytna i średniowieczna broń artyleryjska, wykorzystująca zasadę dźwigni, miotająca pociski stromotorowo ze znaczną celnością. Oprócz poznania zasady działania trebusza, mogliśmy się także pobawić  w „zdobywanie muru obronnego”. Dodajmy, że pociski nie były kamienne, tylko korkowe…

Projekt edukacyjny „Dobry Start”

Uczniowie klas ósmych uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Dobry Start” prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 🙂

Młodzi „inżynierowie” brali już udział w dwóch wykładach i dwóch warsztatach. Wiemy już, na czym polega praca inżyniera, sprawdziliśmy, jak zbadać wytrzymałość materiałów. Dużo frajdy sprawiło nam samodzielne zbudowanie akweduktu. Nabywamy nowe kompetencje, uczymy się poprzez zabawę i mamy nadzieję, że na kolejnych zajęciach poznamy inne tajniki pracy inżyniera. 😊

UWAGA!
 
Obecnie realizowane jest zadanie 4 projektu, w którym uczestniczą uczniowie klas VIII.
Rekrutacja do kolejnego zadania odbywającego się od stycznia 2022 roku rozpocznie się z dniem 01.11.2021 i potrwa do 30.11.2021.

„Dobry Start” – informacje o projekcie

DOBRY START.
Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych
oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych”
 

Gmina Bielawa od września 2019 r. do marca 2022 roku, jako partner realizuje Projekt „DOBRY START. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz z Budżetu Państwa. Jego głównym celem jest realizacja zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku 11-15 lat, które umożliwią rozwój ich aktywności edukacyjnej oraz podniosą kompetencje kluczowe dla edukacji średniej i wyższej, które stanowią podstawę przyszłych kompetencji zawodowych w obszarze działalności inżynierskiej. 

Głównym założeniem Projektu jest chęć pokazania uczniom że nauka jest ciekawa i wciągająca, a piękno świata można nie tylko podziwiać, lecz także rozumieć. Zajęcia mają również na celu pomóc uczniom, którzy niedługo staną przed wyborem szkoły średniej a potem kierunku studiów, odkryć swoje mocne strony i zachęcić do rozwijania wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Partnerami w Projekcie są: Gmina Bielawa, Gmina Miejska Dzierżoniów i Gmina Pieszyce. Głównym realizatorem zajęć jest Instytut Budownictwa UPWr, pełniący rolę Lidera.

Więcej informacji na stronie Lidera Projektu: https://upwr.edu.pl/wspolpraca/projekty/dobry-start

Pliki do pobrania: