Projekt edukacyjny „Dobry Start”, cz. 4

Tematem kolejnych warsztatów w ramach projektu Dobry Start była katapulta – machina miotająca kamienne pociski, używana w starożytności i średniowieczu. Jej działanie oparte było na wykorzystaniu siły sprężystości skumulowanej w skręconych powrozach z włosia lub włókna. My mogliśmy doświadczać  zasady działania podobnego wynalazku, jakim był trebusz – starożytna i średniowieczna broń artyleryjska, wykorzystująca zasadę dźwigni, miotająca pociski stromotorowo ze znaczną celnością. Oprócz poznania zasady działania trebusza, mogliśmy się także pobawić  w „zdobywanie muru obronnego”. Dodajmy, że pociski nie były kamienne, tylko korkowe…