XI Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie oraz redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” zapraszają do udziału w konkursie na utwór inspirowany starą fotografią Bielawy. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań lokalną historią oraz propagowanie niezwykłych wydarzeń i miejsc w Bielawie.

Skład komisji:
Prof. Ryszard Waksmund, dr Rafał Brzeziński, Leszek Musiał, Danuta Myśliwiec, Jadwiga Stępień, Urszula Ubych.

Cele Konkursu:
Popularyzacja twórczości inspirowanej fotografią Bielawy – w roku 2022 jest to zdjęcie zatytułowane „Cotygodniowy targ na bielawskim rynku w 1941 r.”, przedstawiające bielawski rynek, na którym mieszkańcy Bielawy dokonują zakupów jak co tydzień, a obok dzieją się inne ważne sprawy. Jest rok 1941.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych.

Kategorie wiekowe:
– uczniowie szkół podstawowych,
– uczniowie szkół ponadpodstawowych,
– dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres mailowy redakcji rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” – konkurs.bielawa@gmail.com w formie elektronicznej, w terminie do 31 października 2022 r. jednego wiersza lub jednego opowiadania inspirowanego załączonym zdjęciem. Regulamin dopuszcza przesłanie dwóch prac: wiersza i opowiadania. Objętość utworu prozatorskiego nie powinna przekraczać 5 stron tekstu znormalizowanego. Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska autora i jego wizerunku w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 922 z późn. zm.), oraz nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz w innych formach utrwaleń. Kontakt: 694 872 979.

Nadesłane utwory odpowiadające wymogom regulaminu konkursu zostaną opublikowane w serii „Sudecka poezja i proza”. Prace nagrodzone ukażą się w roczniku „Bibliotheca Bielaviana 2022”.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 14 grudnia 2022 r., godz. 17.00.

Strategia Oświaty w Gminie Bielawa do roku 2030 – konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,
 
organizacja lokalnego sytemu oświaty to jedno z najważniejszych zadań samorządu, dlatego lokalna polityka oświatowa powinna być prowadzona w taki sposób, aby możliwie najlepiej spełniać potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Jednakże warto pamiętać, że współczesny system oświaty staje przez wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami, stąd konieczne są w tym zakresie działania przemyślane w perspektywie kilku lat. Dlatego też zespół zrzeszający bielawskich dyrektorów placówek oświatowych i żłobków pod okiem Pana dr Jerzego Tutaja, przedstawiciela Instytutu Maxa Webera we Wrocławiu, przygotował projekt Strategii Oświaty w Gminie Bielawa do roku 2030, który przekazujemy Państwu do konsultacji.
 
Konsultacje społeczne to etap niezwykle ważny, gdyż wieńczy całość prac związanych z przygotowaniem drogowskazu, jakim jest niewątpliwie strategia oświaty dla lokalnej edukacji. Dlatego też serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z dokumentem i podzielenia się swoimi uwagami. Jestem pewna, że współudział w tworzeniu strategii da nam wszystkim poczucie sprawczości, a co najważniejsze – wpływ na planowanie funkcjonowania bielawskiego systemu opieki i edukacji dla naszych najmłodszych mieszkańców.
 
Uwagi i wnioski do projektu „Strategia Oświaty w Gminie Bielawa do roku 2030” można składać od 19 września 2022 r. do 19 października 2022 r. na adres mailowy: sekretariat@oswiata.bielawa.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 pod nr tel. 74 645 22 04.
 
Ewa Kowalik
Dyrektor MZPO w Bielawie
 
Do pobrania:
 

Wszystkie śmieci są nasze…

W piątek, 16 września, w ramach 29. Akcji Sprzątania Świata pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze” uczniowie klas IV-VIII zbudowali Śmieciostwory, wykonane z najróżniejszych odpadów, m.in. pudełek, plastikowych butelek, gazet itp. Następnie na sali gimnastycznej każdy zespół zaprezentował swoją pracę. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i pomysłowością, tworząc swoje Śmieciostwory, co widać na zamieszczonych niżej zdjęciach. 🙂 Niektóre grupy wymyśliły również swoje hasła współtowarzyszące tegorocznej kampanii, takie jak np. 👉 Środowisko ponad wszystko! czy 👉 Sprzątaj śmieci albo one sprzątną Ciebie!
Młodsi uczniowie zaś oddali się pracom porządkowym i sprzątali teren wokół naszej szkoły. 🗑
Wszystkie podjęte przez nas działania miały promować przesłanie, aby nie śmiecić oraz segregować odpady.🚮♻️
❣️🌏 Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej Matki Ziemi 🌏❣️
 
Posprzątajmy Polskę,
wszędzie, wzdłuż i wszerz,
z tych wczorajszych śmieci,
z tych jutrzejszych też.
…..
A na koniec czułe słowa
padną w tej piosence,
posprzątajmy sobie w głowach,
by nie śmiecić więcej!
[Wojciech Młynarski]
Hymn „Sprzątanie Świata Polska” napisany specjalnie dla Fundacji Nasza Ziemia

‼️😀TALENCIAKI DLA NASZEJ SZKOŁY 😀‼️

5 września ruszyła akcja Lidla „Szkoły pełne talentów”. W akcji tej zbieramy specjalne vouchery, które dostaniemy za dokonane zakupy 🛍️🛒
👉 Aby dostać talenciaka należy zrobić zakupy za minimum 50 zł, a wśród zakupionych produktów musi się znaleźć owoc albo warzywo🍉🍎🥔🥕
👉 Zdobytego talenciaka w formie papierowej 💳 można zostawić w sekretariacie 🏤 albo samemu zeskanować kod i przekazać punkty na konto naszej szkoły. Przekazane talenciaki będziemy mogli wymienić na pomoce naukowe, sprzęt sportowy i elektroniczny 🙂

👉 Akcja trwa od 05.09.2022r. do 18.12.2022r.

Razem na pewno nam się uda‼️🥰

Link do konta szkoły w programie:
https://szkoly.lidl.pl/VoucherDonation/grant…

👉 Im więcej nauczycieli, uczniów, rodziców, przyjaciół i znajomych pomoże w zbieraniu talenciaków dla naszej szkoły, tym więcej nagród uda nam się odebrać 😊.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji! 👍

Integracyjny piątek z projektem w tle

W piątek, 2 września, uczniowie naszej szkoły realizowali projekt pt. Czy znasz swoją szkołę i okolicę?. Jednym z zadań w ramach zajęć było ułożenie wierszyka i różnych łamigłówek związanych z „Czwórką” lub jej okolicą 😊 Kreatywność uczniów nie zna granic 😁
Poniżej próbki ich twórczości 🙂
👇👇👇
 
Uczniowie klasy (już) 2b po raz pierwszy po przerwie wakacyjnej spotkali się w swojej klasie 🙂 śmiechom, uściskom, przytulasom nie było końca 😁 Przecież nie widzieliśmy się 2 miesiące! 😋
Pracując w grupach, przypomnieliśmy sobie, co znaczy być bezpiecznym w szkole, jak bezpiecznie do niej dojść i wrócić do domu. Wiemy, co to jest droga ewakuacyjna, jak jest oznaczona oraz jak się nią poruszać. W ramach projektu stworzyliśmy plakat naszej szkoły🏫 oraz wybraliśmy się na spacer po okolicy 🙂
Natomiast uczniowie klas 5a, 5b, 6a, 6b rozpoczęli rok szkolny integracyjną wycieczką na Leśny Dworek.🌲🦋 Atrakcją były nie tylko wspólna kiełbaska przy rozpalonych ogniskach🔥, ale także zbiór prawdziwków, zabawy integracyjne na świeżym powietrzu.😁🌻🌿

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci 😁👍

Szanowni Państwo,
nasza szkoła bierze udział w akcji zbierania elektrośmieci, której celem jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat zasad postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz praktyczne przeciwdziałanie zanieczyszczeniu Ziemi tym sprzętem poprzez organizację zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 

👉 Termin zbiórki: 05-16.09.2022 r.

👉 Miejsce zbiórki:
  • Sekretariat ul. Waryńskiego 50
  • Świetlica ul. Ludowa 11
Zapraszamy do udziału.😊