Władze szkoły

Monika Stachowska – dyrektor

Barbara Saska –  wicedyrektor