Władze szkoły

Monika Stachowska – dyrektor

Agnieszka Wojciechowska –  wicedyrektor