60-lecie szkoły

Podziękowania

Honorowym patronatem Jubileusz objęli:

senator RP p. Stanisław Jurcewicz
poseł RP p. Tomasz Smolarz
poseł RP p. Henryk Gołębiewski
burmistrz miasta Bielawa – p. Ryszard Dźwiniel

Patronat medialny nad uroczystością objął

p. Adam Pachura – prezes Telewizji Sudeckiej
Kliknij, aby obejrzeć materiał

Wielką i bezinteresowną pomoc okazali:

1. p. Renata i Leszek Olszowi
2. p. Elżbieta i Adam Jeżakowie
3. p. Danuta i Jerzy Bednarczykowie – Cukiernia Ambrozja baron Dzierżoniowie
4. p. Maciej Bajron
5. p. Maria Tomsia Dyrektor SP 10
6. p. Daria Michalska Dyrektor Niepublicznej Szkoły w Bielawie
7. p. Tomasz Wojciechowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej w Bielawie
8. p. Jan Gładysz Dyrektor MOKiS
9. p. Halina Nowacka Dyrektor Świetlicy Socjoterapeutycznej
10. p. Marcin Sobaciński
11. p. Jadwiga Stępień
12. p. Jadwiga Łakomska
13. p. Beata Saj
14. p. Agnieszka Olejniczak
15. p. Urszula Łastowska

Wszystkim Państwu, razem i każdemu z osobna, serdecznie dziękujemy za zrozumienie, wsparcie i okazaną pomoc.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Elżbieta Niemczyk
Grono Pedagogiczne
i Społeczność Uczniowska

Prezentacja na 60 Lecie „Czwórki” (do pobrania)