Kinezjologia

Kinezjologia
Celem terapii zajęciowej prowadzonej metodą Gimnastyki Mózgu jest pobudzenie określonych części mózgu i mechanizmów integracji myśli i ruchu. Ćwiczenia te są również nastawione na rozwój różnorodnych systemów koordynacji ruchu i funkcji psychofizycznych. Biorąc pod uwagę główne założenia reformy oświatowej, a mianowicie „wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci i uczniów”, wyłoniłam następujące założenia:
1. Rozwój samowiedzy dziecka.
2. Wspieranie rozwoju wewnętrznej niezależności i integralności.
3. Wspieranie budowania przez dziecko własnej tożsamości.

kin