🐾Podziękowanie🐾

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami składa serdeczne podziękowania Uczniom, Rodzicom oraz Dyrekcji i Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie za zaangażowanie się w zbiórkę karmy dla kotów wolno bytujących, za hojność oraz wrażliwość serca. 🐈🐾
Szczególne podziękowania za pomoc włożoną w przeprowadzenie akcji charytatywnej składamy paniom: Joannie Goldmann i Elżbiecie Pasternak oraz Samorządowi Uczniowskiemu.🙂
Karma zostanie przekazana naszym wolontariuszom dokarmiającym “bezdomniaki”, co pozwoli im łatwiej przetrwać jesienne i zimowe dni.💕💕

Lekcje nie muszą być nudne

W piątek, 15 października, uczniowie z klasy 4b mieli okazję obejrzeć wystawę  malarską  Pani Krystyny Leśniewskiej-Pasionek pt. “Muzyczne impresje”. Celem zajęć w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie było: rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki, dostarczenie wrażeń estetycznych  oraz pobudzenie własnej aktywności dzieci w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy.