Lekcje nie muszą być nudne

W piątek, 15 października, uczniowie z klasy 4b mieli okazję obejrzeć wystawę  malarską  Pani Krystyny Leśniewskiej-Pasionek pt. “Muzyczne impresje”. Celem zajęć w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie było: rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki, dostarczenie wrażeń estetycznych  oraz pobudzenie własnej aktywności dzieci w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy.