„Dobry Start” – informacje o projekcie

DOBRY START.
Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych
oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych”
 

Gmina Bielawa od września 2019 r. do marca 2022 roku, jako partner realizuje Projekt „DOBRY START. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz z Budżetu Państwa. Jego głównym celem jest realizacja zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku 11-15 lat, które umożliwią rozwój ich aktywności edukacyjnej oraz podniosą kompetencje kluczowe dla edukacji średniej i wyższej, które stanowią podstawę przyszłych kompetencji zawodowych w obszarze działalności inżynierskiej. 

Głównym założeniem Projektu jest chęć pokazania uczniom że nauka jest ciekawa i wciągająca, a piękno świata można nie tylko podziwiać, lecz także rozumieć. Zajęcia mają również na celu pomóc uczniom, którzy niedługo staną przed wyborem szkoły średniej a potem kierunku studiów, odkryć swoje mocne strony i zachęcić do rozwijania wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Partnerami w Projekcie są: Gmina Bielawa, Gmina Miejska Dzierżoniów i Gmina Pieszyce. Głównym realizatorem zajęć jest Instytut Budownictwa UPWr, pełniący rolę Lidera.

Więcej informacji na stronie Lidera Projektu: https://upwr.edu.pl/wspolpraca/projekty/dobry-start

Pliki do pobrania: