Projekt edukacyjny „Dobry Start”

Uczniowie klas ósmych uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Dobry Start” prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 🙂

Młodzi „inżynierowie” brali już udział w dwóch wykładach i dwóch warsztatach. Wiemy już, na czym polega praca inżyniera, sprawdziliśmy, jak zbadać wytrzymałość materiałów. Dużo frajdy sprawiło nam samodzielne zbudowanie akweduktu. Nabywamy nowe kompetencje, uczymy się poprzez zabawę i mamy nadzieję, że na kolejnych zajęciach poznamy inne tajniki pracy inżyniera. 😊

UWAGA!
 
Obecnie realizowane jest zadanie 4 projektu, w którym uczestniczą uczniowie klas VIII.
Rekrutacja do kolejnego zadania odbywającego się od stycznia 2022 roku rozpocznie się z dniem 01.11.2021 i potrwa do 30.11.2021.