„Witaj Maj! piękny Maj!… ”

Naród, który nie zna swojej przeszłości, nie buduje swojej przyszłości.

4 maja 2017 r. odbył się w naszej szkole apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowali go uczniowie klas piątych i szóstych, pod kierunkiem p. Barbary Boczuli i p. Daniela Fydrycha. Starsi uczniowie przedstawili, w formie inscenizacji, swoim młodszym kolegom, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku. Zaprezentowali patriotyczne wiersze i pieśni. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały film dokumentalny o Konstytucji i okolicznościach jej uchwalenia.

W XVII i XVIII wieku państwo polskie przeżywało kryzys. Kraj nasz prowadził liczne wojny, władza królewska była bardzo słaba, walki wewnętrzne niszczyły kraj, w rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuację tę wykorzystywali sąsiedzi Polski. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy dostrzegli zło i grożące Polsce niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych. To między innymi oni byli twórcami Konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja. Jak na owe czasy była bardzo postępowa, pierwsza w Europie i druga na świecie. Na uroczystości była obecna p. dyrektor Elżbieta Niemczyk, która podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie imprezy.

Opracowanie: Barbara Boczula