Zabawy na lodzie kl. 2c ⛸️⛸️⛸️

Gdzie najbardziej odczuwa się przyciąganie ziemskie?🤔 Wiadomo, na lodowisku 😂🤣
Uczniowie klasy 2c mogli się o tym przekonać na lodowisku w Parku Miejskim w naszym mieście. Powoli oswajaliśmy się z lodowiskiem i łyżwami, aby cieszyć się wspólną zabawą na lodzie. ❄️❄️☃️☃️❄️❄️