Podziękowanie

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II
 
W imieniu własnym i naszych podopiecznych z Ukrainy serdecznie dziękujemy za okazane serce i wszelką pomoc