II Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego w naszej szkole

Dnia 28 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas siódmych szkół podstawowych powiatu dzierżoniowskiego. Sprawdzenie wiadomości odbyło się w dwóch częściach. W części pisemnej uczniowie rozwiązywali test dotyczący wiedzy m.in.: o kulturze, historii, geografii i życiu codziennym Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa, a w części ustnej uczniowie wykonywali różne zadania drużynowo. Po zsumowaniu punków z obu części komisja konkursowa wyłoniła trzech zwycięzców.


I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie w składzie: Dominika Mączyńska, Bartosz Bułka, Peter Houston, Gabriel Łazarz.
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie w składzie: Krystian Grzybek, Krystian Pawlak, Kamil Prokocki, Filip Szczygieł.
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie w składzie: Martyna Szydłowska, Milena Zelwis, Marcel Bukała, Kuba Bartczak.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, potwierdzające udział w konkursie oraz drobne upominki. Laureaci trzech najlepszych szkół oprócz dyplomów otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Bielawa oraz Radę Rodziców naszej szkoły.
Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego naszej szkoły: Magdalena Zagórska – Bajron, Agnieszka Wojciechowska, Monika Potrykus.
Pomimo rywalizacji atmosfera była bardzo ciepła i wszyscy dobrze się bawili. Uważam II Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego za udany. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
Oprac. Monika Potrykus