Ogólnopolski Tydzień Kariery w Szkole Podstawowej nr 4

Działania Stowarzyszenia Doradców Zawodowych Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, czyli organizator Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, już po raz dziewiąty inspiruje i zachęca do tworzenia ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, a więc wspomagania drogi każdego człowieka do edukacji, zawodu, pracy i kariery.


Grono pedagogiczne wraz ze szkolnymi doradcami zawodu Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie również włączyło się w to przedsięwzięcie w bieżącym roku szkolnym. W ramach akcji w szkole został ogłoszony konkurs literacki na najoryginalniejszy plan kariery zawodowej dla klas gimnazjalnych „Moja kariera, mój plan – moje życie”. Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery z Bielawy pani Edyta Stachowicz przeprowadziła zajęcia warsztatowe przybliżające takie zagadnienia jak: kariera, talent, kompetencje, rynek pracy i predyspozycje zawodowe. W ramach zajęć podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery młodzi ludzie definiowali samodzielnie czym jest sukces zawodowy, ale również opracowywali wspólnie cechy, które są niezbędne do osiągnięcia takiego sukcesu. Dodatkowo w szkole odbył się sondaż uczniowski, dzięki któremu dowiedzieć się można było, jaki zawód uważany jest przez gimnazjalistów za zawód przyszłości, najbardziej dla nich atrakcyjny i dlaczego tak jest. Dodatkowym zaangażowaniem w OTK był udział szkolnych doradców zawodowych w szkoleniu „Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego”, a wszystko w ramach hasła głównego OTK 2017 „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”. W przyszłym roku również zamierzamy włączyć się do akcji.

Magdalena Sztandar
doradca zawodowy