Code Week 2023

Tegoroczny międzynarodowy Code Week 2023, czyli Europejski Tydzień Kodowania, zakończył się sukcesem dla naszej szkoły. Celem akcji było pokazanie, że programowanie może być ciekawe i przydatne. Uczy kreatywności, logicznego myślenia, spostrzegawczości i umiejętności myślenia problemowego.😊