Po uroczystościach Jubileuszu 75-lecia

 
„Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości.”
Tadeusz Kotarbiński
 
 
20 października 2023 r. w sposób niezwykle uroczysty obchodziliśmy Jubileusz 75-lecia
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
 
 
Powitanie

Część oficjalną jubileuszu 75-lecia szkoły rozpoczęła msza święta w intencji szkolnej społeczności, koncelebrowana przez Jego Ekscelencję księdza biskupa Adama Bałabucha, księdza prałata doktora Stanisława Chomiaka, księdza kanonika Michała Jaremkę oraz księdza kanonika Cezarego Ciupiaka, która odbyła się w kościele Świętego Ducha. Podczas mszy bp Adam Bałabuch wygłosił mowę o przykazaniu wzajemnej miłości Boga i bliźniego, którym także powinna kierować się szkoła, dyrektor szkoły, pani Monika Stachowska, odczytała modlitwę wiernych oraz uczczono pamięć zmarłych nauczycieli, którzy w ciągu 75 lat istnienia szkoły kształcili i wychowywali kolejne pokolenia uczniów.
Część oficjalna w murach Czwórki rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego.   
 

Czytaj dalej