W świecie osób niewidomych i słabowidzących

Promując akceptację i szacunek wobec osób z dysfunkcją wzroku, 14.11.2023 r. w naszej szkole🏫 przeprowadziliśmy w klasach pierwszych lekcje📚 związane z tematyką niepełnosprawności osób niewidomych i słabowidzących👀
Uczniowie zapoznali się z tematyką niepełnosprawności♿ oraz integracji.
Dowiedzieli się, co to jest pismo Braille’a i jak ono wygląda. Zapoznali się z pomocami dydaktycznymi📖 dla osób niewidomych i słabowidzących👀
Dzięki udziałowi w doświadczeniach mogli wcielić się w rolę osoby niewidomej i na własnym przykładzie opowiedzieć o wrażeniach, które im towarzyszyły podczas zadań.
Podsumowaniem zajęć z uczniami było stwierdzenie przez nich, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi.
Brawo Kochani👏👏👏
Lekcja została zrealizowana w ramach corocznego szkolnego🏫 projektu ♿„Niepełnosprawni są wśród nas”♿ przez panie: Kamilę Haburę-Marczuk, Monikę Stępień, Małgorzatę Subocz, Katarzynę Kozłowską.