„Złote Sowy” rozdane

W wtorek, 20 czerwca, w kinoteatrze MOKiS odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Burmistrza Miasta Bielawa „Złota Sowa”🦉
Nagroda ta przyznawana jest wyróżniającym się uczniom bielawskich szkół podstawowych, którzy w kończącym się roku szkolnym byli laureatami licznych konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym oraz uzyskali wysoką średnią ocen.
„Złote Sowy” z rąk burmistrza, pana Andrzeja Hordyja, otrzymało 18 bielawskich uczniów, w tym 6 z naszej szkoły:
👉 Chałada Wiktoria, kl. 7a
👉 Chałupka Pola, kl. 8b
👉 Karliński Dominik, kl. 4d
👉 Kipa Jagoda, kl. 4a
👉 Weigelt Alicja, kl. 4a
👉 Wilk Błażej, kl. 4c
Nagrodę specjalną dla najlepszej klasy w mieście – kolejny, już czwarty raz z rzędu❣ – otrzymali uczniowie naszej szkoły. Tym razem statuetka powędrowała do klasy 4a, której wychowawczynią jest p. Ewa Gładysz.
Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów! 👏👏👏