Nasi uczniowie na Olimpiadzie Specjalnej

Uczniowie z klas integracyjnych w dniu 2 czerwca 2023 r. wzięli udział w XVII Olimpiadzie Specjalnej w Dzierżoniowie. Zmagania sportowe otworzył pan burmistrz, Dariusz Kucharski. Podczas zawodów członkowie naszej reprezentacji uczestniczyli w następujących konkurencjach sportowych: wyścig do pachołka, rzut piłką do kosza, skok w dal z miejsca, wyścigi rzędów i turlanie piłki do pachołka. Nasza drużyna świetnie poradziła sobie z proponowanymi konkurencjami!!!!
Po zakończeniu zawodów organizatorzy wręczyli zawodnikom medale, dyplomy i nagrody.🙂