Kreatywne eksperymenty z firmą Henkel

Nasi uczniowie z klas trzecich i czwartych wzięli udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Henkel Polska Świat Młodych Badaczy. Zajęcia trwały 90 minut, lecz podczas kreatywnych eksperymentów czas upłynął niezwykle szybko.
Tematyka zajęć obejmowała ochronę środowiska oraz dbałość o zdrowie.
Młodzi badacze zbierali, zapisywali oraz analizowali dane. Rozbudzona ciekawość świata i zaangażowanie dzieci były gwarantowane.👌