Bezgraniczne dbamy o klimat – warsztaty

8 czerwca mielimy okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych warsztatach, które odbyły się w niezwykle pięknym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju.😊Były one częścią projektu, którego celem jest budowa nowego modelu praktycznej i sprawczej edukacji klimatycznej w szkołach.
Warsztaty przeprowadzone były Metodą Otwartej Przestrzeni – Open Space Technology, co umożliwiło swobodną dyskusję i podejmowanie tematów środowiskowych oraz klimatycznych ważnych dla poszczególnych regionów oraz interesariuszy. Udało nam się wypracować wspólne porozumienie zmian klimatycznych, edukacji klimatycznej i ich znaczenia dla Dolnego Śląska oraz obszarów przygranicznych Polski, Niemiec i Czech. Wypracowaliśmy także wspólną deklarację klimatyczną opartą na zrozumiałym dla różnych grup języku. W niezwykle miłej atmosferze rozmawialiśmy o niezwykle poważnych zagadnieniach związanych z zagrożonym środowiskiem. Prawdziwymi bohaterami warsztatów byli nasi uczniowie: Mateusz Kamieniecki i Filip Bajron. Wnieśli oni świeże spojrzenie na sprawy Ziemi. Trzeba przyznać, że ich pomysły na rozwiązania problemów w różnych obszarach były niezwykle ciekawe. Niektóre z nich mamy nadzieję wprowadzić w życie w naszej szkole już od jutra!🌎