Wspólne czytanie wierszy Marii Konopnickiej w ramach projektu „Cała szkoła czyta dzieciom” na ul. Ludowej 📚

30 maja 2022 r. w szkole przy ul. Ludowej został zorganizowany dzień poświęcony czytaniu wierszy Marii Konopnickiej. 🙂
Prezentacja multimedialna przybliżyła uczniom życie i twórczość literacką pisarki. Następnie wysłuchali wybranych wierszy czytanych przez nauczycielki i uczniów z poszczególnych klas 1-3 . Przeczytane i omówione zostały m.in. takie utwory jak: „Stefek Burczymucha”, „Na jagody”, „Tęcza”, „Co słonko widziało”, „Bocian”, „Krasnoludki”, „Sposób na laleczkę”, „Ogródek”, „Pranie”, „Muchy samochwały”, „Jabłonka” „Zamiary Stasia”, „Niezapominajki”, „Podróż na bocianie”, „Tęczowy duszek”. 📖
Dzieci z zainteresowaniem słuchały wierszy, pięknie wypowiadały się na temat ich treści. Na koniec wykonały ilustracje do utworów, które najbardziej im się podobały.😊
Maria Konopnicka to polska poetka, prozaik, krytyk i publicystka. Jest wybitną postacią w polskiej literaturze, zwłaszcza tej adresowanej do dzieci. Kto z nas  w dzieciństwie nie śledził losów sierotki Marysi i Koszałka-Opałka? Kto nie śmiał się z tchórzliwego Stefka Burczymuchy? Już od wielu lat losy bohaterów utworów Marii Konopnickiej wzruszają kolejne pokolenia. Opowieść „O krasnoludkach i sierotce Marysi” oraz inne: piosenki, liryki, opowieści poetyckie dla dzieci są ponadczasowe, a Maria Konopnicka w swych utworach: „nie przychodzi ani uczyć dzieci, ani też ich bawić, przychodzi śpiewać z nimi”. Maria Konopnicka napisała tyle wierszy, piosenek i opowiadań dla dzieci, że nietrudno wybrać to, co wydaje się najładniejsze, stosowne do wieku i najbliższe dziecięcym sercom.