Ogólnopolski Tydzień Kariery w czwórce

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie wraz z doradcą zawodowym włączyli się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Doradców Zawodowych Szkolnych i Zawodowych, które już po raz dziesiąty zainspirowało i zachęciło do tworzenia lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, a więc wspomagania drogi każdego człowieka do edukacji, zawodu, pracy i kariery. W tym roku przewodnim hasłem, towa7yło: „Zostań architektem swojego szczęścia”. W ramach tej akcji w szkole odbyły się prelekcje i zajęcia warsztatowe przybliżające takie zagadnienia jak: zainteresowania, umiejętności, rynek pracy i planowanie ścieżki kariery. W ramach zajęć podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery młodzi ludzie definiowali samodzielnie czym jest sukces zawodowy, ale również opracowywali wspólnie cechy, które są niezbędne do realizacji wymarzonej drogi zawodowej. Wszyscy zapamiętali, że ważne jest, aby jak najszybciej określać swoje marzenia i weryfikować je za pomocą wiedzy o sobie samym, swoich możliwościach i sytuacji na lokalnym rynku pracy. Podstawą wszystkich działań jest rozważny i przemyślany wybór kierunku dalszego kształcenia po szkole podstawowej. Uwieńczeniem działań w ramach OTK 2018 było przygotowanie przez uczniów wystawy prac plastycznych, które powstawały podczas całego przedsięwzięcia. Najlepsze prace zostały nagrodzone.
W przyszłym roku również zamierzamy włączyć się do akcji.
Magdalena Sztandar
doradca zawodowy

Zdjęcia w Galerii.