Uczniowie – nauczycielom.

Dzisiaj od rana w naszej szkole panował leciutki chaos. Jedni biegali po korytarzach, poszukując ulubionych nauczycieli, inni w pocie czoła (i trochę z obłędem w oczach) szykowali siebie i (wykorzystywany do imprez szkolnych) hol do uroczystości zwanej potocznie Dniem Nauczyciela. Około godziny 13.00 zapanował względny, aczkolwiek podszyty niewielkim zdenerwowaniem, spokój i rozpoczęła się… uroczystość. Na holu spotkali się serdecznie powitani przez panią dyrektor, Elżbietę Niemczyk, goście – dyrektor MZPO pani Ewa Kowalik, członkowie Rady Rodziców i najważniejsi uczestnicy – nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.
Uczniowie, pod opieką pani Marty Grzesik i pani Dominiki Boczuli, przygotowali ciekawy apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przeplatały się w nim wiersze, inscenizacja dramatyczna, satyryczny monolog z porywającymi piosenkami i solowym tańcem. Grono pedagogiczne, zazwyczaj niezwykle stateczne, nie wytrzymało i dało się w końcu ponieść rytmowi – oklaskom towarzyszyło rytmiczne podrygiwanie, choć nie było to proste, ponieważ większość siedziała na przygotowanych wcześniej krzesłach i ławkach. Zebranym życzenia złożyła pani Ewa Kowalik i przewodniczący Rady Rodziców pan Grzegorz Niski. Dyrekcja szkoły, w osobach wspomnianej wcześniej pani dyrektor oraz wicedyrektorów – pani Moniki Stachowskiej i pana Arkadiusza Piaseckiego – pogratulowała nauczycielom otrzymanych nagród Burmistrza oraz podziękowała wszystkim za ciężką, czasami trudną, ale dającą satysfakcję pracę w roku szkolnym 2017/2018. Wszystkim, którzy chcieliby złożyć nauczycielom życzenia z okazji ich święta, dedykujemy słowa J. Kurczaba: Jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi: uczenie się.

Zdjęcia w Galerii.