Salut! Ahoj! Hello!

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Każda klasa przygotowała flagę wybranego europejskiego kraju, na której napisała słowo cześć w języku używanym w danym kraju. Na lekcjach języka angielskiego nauczyciele przeprowadzili zajęcia związane z wyżej wymienionym dniem.