JESTEM KULTURALNY, JESTEM Z ,,CZWÓRKI''.

Założeniem projektu była nauka oraz utrwalenie podstawowych wartości związanych z kulturą, jej odbiorem, tworzeniem, ale przede wszystkim z właściwym zachowaniem się w miejscach kultury, takich jak: muzeum, teatr, kino.
Główne cele założone w projekcie to:

  • doskonalenie nawyków kulturalnych zachowań;
  • naśladowanie pozytywnych wzorców zachowań;
  • używanie na co dzień zwrotów i form grzecznościowych;
  • umiejętność doboru stroju stosownie do okoliczności;
  • poprawne posługiwanie się językiem ojczystym;
  • umiejętność prowadzenia rozmowy, słuchania;
  • przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchii wartości.

Projekt został wdrożony w szkole przy współpracy wychowawców, uczniów i nauczycieli języka polskiego. W ramach godzin wychowawczych przeprowadzono cykl zajęć dotyczących właściwego zachowania w miejscach kultury. Na lekcjach języka polskiego wprowadzono tematy przygotowujące do odbioru sztuki.


W ramach projektu uczniowie brali udział w wydarzeniach kulturalnych, takich jak: koncerty muzyczne, w tym spotkanie z uczestniczką Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, spektakle teatralne: Legendy orła białego, Przypowieści biblijne, Labirynt przemocy oraz Czarnoksiężnik z krainy Oz w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Poza tym uczniowie uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich organizowanych w Polskim Radiu we Wrocławiu, byli odbiorcami nauki i kultury w Muzeum Pana Tadeusza, w Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie we Wrocławiu, podczas spotkań z książką w Bibliotece Miejskiej, itp.
Wiedzę na temat innych kultur dzieci poznały dzięki spotkaniu z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim, który rozszerzył nasze horyzonty, opowiadając o kulturze Japonii i Afryki.
W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi odbyło się także spotkanie autorskie z czeską poetką Věrą Kopecką. Dzięki uczestnictwu w takiej formie kultury nie tylko uwrażliwialiśmy się na słowo poetyckie, ale także uczyliśmy się kulturalnego zadawania pytań, umiejętności słuchania. W trakcie wizyt w teatrze uczniowie sprawnie posługiwali się takimi słowami jak: foyer, czy antrakt, byli stosownie ubrani, wiedzieli, że należy wyciszyć telefony, wstać, kiedy gra aktorów nas zachwyciła. Taka forma miała na celu wychować przyszłego odbiorcę kultury. Na podsumowanie projektu wraz z uczniem klasy 5 a, Kacprem Bujnowskim, udokumentowaliśmy nasze doświadczenia i wrażenia z uczestnictwa w kulturze w formie krótkiego zwiastuna filmowego.

Koordynatorki projektu: Marta Grzesik, Małgorzata Murszewska.