Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Wczoraj w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Niewidomych.
Celem akcji było kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych, przygotowanie uczniów do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo. Naszymi gośćmi były przedstawicielki Polskiego Związku Niewidomych w Dzierżoniowie:
Prezes Zarządu pani Elżbieta Lipińska,
pani Sabina Czyżewska oraz pani Anna Piekarska-Opalińska.
W programie tegorocznych obchodów znalazły się m.in. prelekcja i pokaz filmu.
Zaprezentowano również gogle dzięki, którym każdy uczeń mógł się wcielić w osobę niewidomą.
Oprócz tego podczas spotkania można było zapoznać się z książkami z dotykowymi ilustracjami oraz pomocami dydaktycznymi dla niewidomych.
Książki zostały użyczone dzięki uprzejmości Sekcji Zbiorów Książki Brajlowskiej mieszczącej się w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie – Dział Zbiorów dla Niewidomych. Dodatkowo uczniowie na znak solidarności z osobami niedowidzącymi i niewidomymi ubrali białe koszulki.
Pięknie dziękujemy przedstawicielkom Polskiego Związku Niewidomych w Dzierżoniowie oraz Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie – Działowi Zbiorów dla Niewidomych.