„Razem działamy czysto oddychamy” – podsumowanie konkursu

W październiku 2022 roku nasza szkoła została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie pod nazwą
„Razem działamy czysto oddychamy”.
Polegał on na zaangażowaniu do działań jak największej liczby osób z danej szkoły, wspólnym podjęciu działań dla czystego oddychania oraz przygotowaniu opisu aktywności i udokumentowaniu ich zdjęciami.
W konkursie brało udział 195 szkół!!!  
 
 
Do naszych zadań należało:
👉 zazielenienie terenu wokół szkoły – nasadzenie drzewek, krzewów i kwiatów,
👉 przeprowadzenie konkursu tematycznego,
👉 przeprowadzenie autorskiej lekcji na podstawie przygotowanego scenariusza związanego z tematem konkursu,
👉 organizacja egzaminu na kartę rowerową,
👉 „pełny parking” – działania promujące wśród uczniów aktywną drogę do szkoły z wykorzystaniem rowerów, rolek czy hulajnóg pt. „Ruch to zdrowie”,
👉 „pusta klasa”, czyli przeprowadzenie zajęć na świeżym powietrzu takich jak: plener malarski, ćwiczenia fizyczne w pięknej scenerii, lekcja geografii w plenerze, zawody sportowe na świeżym powietrzu w świetlicy,
👉przeprowadzenie warsztatów na temat prawidłowego oddychania i wpływu oddechu na redukcję stresu pt. „Zdrowo oddychamy”
Do działań włączyli się następujący nauczyciele: J. Goldmann, S. Czyżewska, J. Weigelt, N. Wnuk, D. Morawski, A. Szwed, E. Seroczyńska, A. Rak, E. Zych, K. Kozłowska, E. Obacz, D. Adamczyk, E. Pasternak, G. Kubiak, E. Obacz i wychowawcy świetlicy. Pracę koordynowała J. Goldmann.