Strategia Oświaty w Gminie Bielawa do roku 2030 – konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,
 
organizacja lokalnego sytemu oświaty to jedno z najważniejszych zadań samorządu, dlatego lokalna polityka oświatowa powinna być prowadzona w taki sposób, aby możliwie najlepiej spełniać potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Jednakże warto pamiętać, że współczesny system oświaty staje przez wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami, stąd konieczne są w tym zakresie działania przemyślane w perspektywie kilku lat. Dlatego też zespół zrzeszający bielawskich dyrektorów placówek oświatowych i żłobków pod okiem Pana dr Jerzego Tutaja, przedstawiciela Instytutu Maxa Webera we Wrocławiu, przygotował projekt Strategii Oświaty w Gminie Bielawa do roku 2030, który przekazujemy Państwu do konsultacji.
 
Konsultacje społeczne to etap niezwykle ważny, gdyż wieńczy całość prac związanych z przygotowaniem drogowskazu, jakim jest niewątpliwie strategia oświaty dla lokalnej edukacji. Dlatego też serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z dokumentem i podzielenia się swoimi uwagami. Jestem pewna, że współudział w tworzeniu strategii da nam wszystkim poczucie sprawczości, a co najważniejsze – wpływ na planowanie funkcjonowania bielawskiego systemu opieki i edukacji dla naszych najmłodszych mieszkańców.
 
Uwagi i wnioski do projektu „Strategia Oświaty w Gminie Bielawa do roku 2030” można składać od 19 września 2022 r. do 19 października 2022 r. na adres mailowy: sekretariat@oswiata.bielawa.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 pod nr tel. 74 645 22 04.
 
Ewa Kowalik
Dyrektor MZPO w Bielawie
 
Do pobrania: