Wszystkie śmieci są nasze…

W piątek, 16 września, w ramach 29. Akcji Sprzątania Świata pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze” uczniowie klas IV-VIII zbudowali Śmieciostwory, wykonane z najróżniejszych odpadów, m.in. pudełek, plastikowych butelek, gazet itp. Następnie na sali gimnastycznej każdy zespół zaprezentował swoją pracę. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i pomysłowością, tworząc swoje Śmieciostwory, co widać na zamieszczonych niżej zdjęciach. 🙂 Niektóre grupy wymyśliły również swoje hasła współtowarzyszące tegorocznej kampanii, takie jak np. 👉 Środowisko ponad wszystko! czy 👉 Sprzątaj śmieci albo one sprzątną Ciebie!
Młodsi uczniowie zaś oddali się pracom porządkowym i sprzątali teren wokół naszej szkoły. 🗑
Wszystkie podjęte przez nas działania miały promować przesłanie, aby nie śmiecić oraz segregować odpady.🚮♻️
❣️🌏 Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej Matki Ziemi 🌏❣️
 
Posprzątajmy Polskę,
wszędzie, wzdłuż i wszerz,
z tych wczorajszych śmieci,
z tych jutrzejszych też.
…..
A na koniec czułe słowa
padną w tej piosence,
posprzątajmy sobie w głowach,
by nie śmiecić więcej!
[Wojciech Młynarski]
Hymn „Sprzątanie Świata Polska” napisany specjalnie dla Fundacji Nasza Ziemia