„Złote Sowy” nadlatują..

Z przyjemnością i dumą informujemy, że uczniowie klasy 4b uzyskali w obecnym roku szkolnym najwyższą średnią ocen w szkołach podstawowych w Bielawie.❣️
I nieskromnie się pochwalimy, że trzeci rok z rzędu uczniowie naszej Czwórki otrzymają tę zaszczytną nagrodę specjalną z rąk Pana Burmistrza.😊
 
Statuetka „Złota Sowa” trafia do znacząco wyróżniających się uczniów szkół podstawowych, którzy w danym roku szkolnym byli laureatami licznych konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, a także uzyskali wysoką średnią ocen oraz – jako nagroda specjalna Burmistrza Miasta Bielawa – do klasy, która uzyskała najwyższą średnią ocen spośród bielawskich szkół podstawowych.