Jak się uczyć, żeby się nauczyć.

Nie jest tajemnicą, że uczniowie w szkole mają obowiązek uczenia się. Platon powiedział kiedyś, że „wiedza nabyta pod przymusem nie trzyma się głowy” Jak zatem sprawić, by wiedza bardziej „trzymała się naszych głów”?
Jednym ze sposobów jest dostosowanie przekazu wiedzy do indywidualnych stylów uczenia się.
Czwartego i piątego września w naszej szkole w klasach 4-5 przeprowadzono diagnozę dotyczącą stylów uczenia się czyli sposobu, w jaki najlepiej zapamiętujemy nowe informacje i uczymy się nowych umiejętności.
Celem badania było określenie stylu uczenia się każdego ucznia. Znajomość preferowanego przez ucznia stylu pomoże zarówno nauczycielowi w przekazywaniu wiedzy, jak też uczniowi w czasie samodzielnej nauki, by uczyć się lepiej, szybciej i efektywniej.
W naszym badaniu skupiliśmy się na stylach uczenia: wzrokowym, słuchowym i ruchowym/czuciowym w związku z preferencją określonego zmysłu (wzroku, słuchu, zmysłu kinestetycznego) Nauczyciele i pedagodzy w formie prelekcji i prezentacji POWER-POINT wyjaśnili dzieciom cechy głównych stylów uczenia się oraz przedstawili metody i wskazówki, które dla każdego typu przynoszą najlepsze wyniki.
Ważne, aby pamiętać, że każdy styl może być skuteczny w nauce, nie ma podziału na lepszy i gorszy a większość z nas stosuje najczęściej styl mieszany tzn. wykorzystuje do nauki pracę kilku zmysłów.
Po zajęciach dzieci z klas IV-V przedstawili w formie plakatów jakie informacje przyswoili sobie o poznanych stylach uczenia. Wystawę można obejrzeć na holu szkolnym w obu budynkach.Wyniki testów tj. informacja o preferowanym przez dziecko stylu uczenia – znajdują się u wychowawców klas i dyrekcji szkoły.

Pedagodzy:Ewa Obacz oraz Dorota Adamczyk

    

Zdjęcia w Galerii.