Konkurs z języka angielskiego w naszej szkole

Dnia 15 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z 6 szkół podstawowych powiatu dzierżoniowskiego. Konkurs skierowany był do uczniów klas siódmych. Sprawdzenie wiadomości odbyło się w dwóch częściach. W części pisemnej uczniowie rozwiązywali test dotyczący wiedzy m.in.: o kulturze, historii, geografii i życiu codziennym Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa, a w części ustnej uczniowie wykonywali różne zadania drużynowo.

Po zsumowaniu punków z obu części komisja konkursowa wyłoniła trzech zwycięzców:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie w składzie: Olga Chałupka, Nikola Markowska, Tomasz Ratyna, Michał Słociński.
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie w składzie: Wojciech Adamczyk, Szymon Kuriata, Marcel Owczarek, Jakub Wojtanowski.
III miejsce zajął Zespół Szkół Społecznych STO w Bielawie w składzie: Jakub Bołoz, Lena Gałka, Kacper Fedorowicz, Dominik Pawelec. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, potwierdzające udział w konkursie oraz drobne upominki. Laureaci trzech najlepszych szkół oprócz dyplomów otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Bielawa oraz Radę Rodziców naszej szkoły.
Wydarzenie to zostało zorganizowane po raz pierwszy, a organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego naszej szkoły: Magdalena Zagórska- Bajron, Agnieszka Wojciechowska, Monika Potrykus.

Pomimo rywalizacji atmosfera była bardzo ciepła i wszyscy dobrze się bawili. Uważamy I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie za udany.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

Zdjęcia w Galerii.