Konkurs!!!

Regulamin konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 4-7.
2. Czas trwania prezentacji lub filmu nie powinien przekroczyć 4 minut.
3. Pracę można wykonać w grupach kilkuosobowych.
4. Praca powinna zawierać zdjęcia bądź filmy z najciekawszych sal i miejsc w szkole.
5. W pracy można umieścić filmiki i zdjęcia np. z wyjazdów sportowych, ciekawych imprez czy wycieczek.(Zał. nr 1)
6. Praca może zawierać wstawki z lekcji, przerw, o ile nauczyciel i osoby umieszczone na prezentacji/filmie wyrażą na to zgodę na piśmie. (Zał. nr 1)
7. W prezentacji/filmie można wykorzystać podkład dźwiękowy.
8. Pracy nie można publikować, rozpowszechniać, przekazywać osobom trzecim.
9. W prezentacji/filmie nie mogą pojawić się treści obraźliwe, wulgarne.
10. Prace – prezentacje/film na płycie lub na pendrivie wraz ze zgodami – należy dostarczyć do 15 kwietnia opiekunom samorządu pani Marcie Jończy, pani Agnieszce Wojciechowskiej, pani Emilii Seroczyńskiej .
11. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca. Praca, która zdobędzie I miejsce zostanie opublikowana na stronie szkoły a jej autor/autorzy otrzyma/otrzymają ocenę celującą (cząstkową) z informatyki.

Załącznik do pobrania u opiekunów Samorządu.