OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

W ramach przygotowań do III Diecezjalnego Konkursu o Obozie Koncentracyjnym Gross – Rosen KL Gross- Rosen (1940-1945) ocalić od zapomnienia uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy p. Elżbietą Gibałką.
Ideą tego spotkania było zapoznanie uczniów z martyrologią życia obozowego oraz historią regionalną (filia obozu mieściła się na terytorium Langenbielau). Uczniowie wysłuchali prelekcji urozmaiconej prezentacją multimedialną i przekazem filmowym.