Atrakcje edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie

W środę, 7 lutego, młodzież z klas trzecich gimnazjalnych odwiedziła bielawski magistrat. Wizyta, przeprowadzona w ramach edukacji z wiedzy o społeczeństwie,  miała na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy Urzędu Miejskiego. Tradycyjnie uczniowie zwiedzili gabinet burmistrza, (który opowiedział o perspektywach rozwoju naszego miasta) i Referat Organizacyjny, Urząd Stanu Cywilnego. Podczas wizyty młodzież dowiedziała się, gdzie i w jaki sposób załatwiać podstawowe sprawy urzędowe oraz jakie formalności należy spełnić, aby zawrzeć związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego. Interesujące dla młodzieży było także poznanie harmonogramu pracy i zadań Rady Miejskiej. 
W czwartek 8 lutego byliśmy gośćmi w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie. Uczniowie zostali zapoznani z organizacją i działalnością polskiego sądownictwa oraz prawem dotyczącym nieletnich. Następnie obserwowali przebieg rozprawy sądowej w sprawie karnej. Spotkali się też z prowadzącą proces sędzią, która odpowiedziała na pytania uczniów i omówiła przebieg procesu karnego.
Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta w Bielawie i Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie za umożliwienie tych cyklicznych już spotkań i otwartość na potrzeby i pytania naszych uczniów.