I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego o Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie pod hasłem "The USA or the UK? Both are OK!"

Regulamin konkursu dostępny w zakładce Dla uczniów/Do pobrania.