KURS JĘZYKA MIGOWEGO

Język migowy jest naprawdę niezwykły, chociażby dlatego, że „mówi” się nim nie za pomocą ust, a rąk (choć nie tylko!). Podobnie jak inne języki służy do wyrażania emocji i myśli. Wykorzystuje kanał wzrokowy do odbierania znaków i symboli. Język migowy to głównie gesty, które wykonuje się rękoma, a także ruchy ciała, tułowia i głowy.
W okresie od 19 listopada 2016 r. do 10 lutego 2017 r. nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie uczestniczyli w kursie języka migowego. Zajęcia odbywały się w blokach 6-8 godzinnych, w wymiarze 50 godzin. Prowadzone były przez pana Leszka Musiała w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie. Celem szkolenia było poznanie przez nauczycieli problematyki środowiska osób głuchych, ich potrzeb oraz podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniu w pracy z osobami niesłyszącymi. Na zajęciach nauczyciele nabyli praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym. Poznali podstawowe liczebniki główne i porządkowe, a także znaki oznaczające poszczególne słowa i zwroty. Zajęcia były wzbogacone o projekcję multimedialną na temat środowiska osób głuchych oraz ćwiczenia praktyczne.
Kurs języka migowego to bardzo rozwijające zajęcia. Niezależnie od nauki samego języka, wyrabia się wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość oraz myślenie obrazowe. To odróżnia taki kurs od innych kursów językowych. Uczestnictwo w ww. kursie przyczyniło się do zlikwidowania barier w komunikowaniu się z osobami z dysfunkcją słuchu oraz zdobyciem przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji. Nauczyciele podejmą się wyzwania i w przyszłości wszyscy uczniowie poznają elementy języka migowego w ramach projektu edukacyjnego „Czwórka miga”. Ponadto, zaangażowanie nauczycieli oraz cierpliwość i poczucie humoru prowadzącego, spowodowały, że zajęcia przebiegały efektywnie i w bardzo sympatycznej atmosferze. Na zakończenie szkolenia uczestnikom wręczono dyplomy.
Praktycznie każdy z nas może nauczyć się języka migowego, aby sprawnie porozumiewać się z osobami niesłyszącymi. Oczywiście nie jest to łatwy język, ale naprawdę warto.

opr. M. Jeżewska