ŚNIADANIE DAJE MOC

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Nasza szkoła zaangażowana jest w program edukacyjny Śniadanie Daje Moc, w którym zachęcamy naszych uczniów klas 1-3 do utworzenia w klasach Klubów Śniadanie Daje Moc oraz do obchodzenia, 8 listopada, Dnia Śniadanie Daje Moc.
W Klubach Śniadanie Daje Moc w czasie zajęć edukacyjnych, uczniowie uzyskali cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, o roli prawidłowego żywienia.
Cele programu:
1. Zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
2. Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
Dużo mówi się o znaczeniu śniadania w codziennym żywieniu naszych dzieci, a to dlatego, że statystyki wciąż pozostają niezadowalające.
1. Według badań (wywiady z wychowawcami klas 1-6 szkół podstawowych) przeprowadzonych w kwietniu 2011 r. przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie firmy Danone i Banków Żywności w blisko 40% klas 1-6 w polskich szkołach podstawowych są dzieci, które nie jedzą drugiego śniadania.
Prawie ćwierć miliona (220 tys.) dzieci szkół podstawowych odżywia się w sposób niewystarczający dla ich prawidłowego rozwoju, np. wychodzą z domu bez śniadania, przychodzą do szkoły bez drugiego śniadania, nie jedzą codziennie obiadu, – ok. 130 tys. uczniów szkół podstawowych w Polsce skarży się z powodu niedożywienia.
2. Według badania „Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków” przeprowadzonego w 2010 r. przez Centrum Badań Opinii Społecznej co piąty Polak rezygnuje z codziennego jedzenia śniadania, dotyczy to zwłaszcza uczniów i studentów (40%).
Aż 20% osób poniżej 24 roku życia rezygnuje ze śniadania kilka razy w tygodniu, co szósty uczeń czy student je śniadanie tylko sporadycznie lub w ogóle go nie jada.
3. Według badania IQS „Share of Stomach” zrealizowanego w grudniu 2009 roku na zlecenie firmy Danone:
– 24% dzieci w wieku 6 – 11 lat w ciągu tygodnia nie je codziennie śniadania
– 95% dzieci w wieku 6 – 11 lat w ciągu tygodnia nie je codziennie drugiego śniadania.
Jak widać, jest jeszcze dużo do zrobienia w zakresie zdrowego żywienia najmłodszych i młodzieży. Wierzymy, że program Śniadanie Daje Moc przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości o spożywanie śniadania – w domu i szkole, dlatego też nasza szkoła żywo włączyła się w program, czego potwierdzeniem jest otrzymany certyfikat.