Cała Polska czyta

Cała szkoła czyta …

15 XII 2015 r. w ramach projektu ,,Cała szkoła czyta dzieciom” odbyło się w naszej szkole wielkie czytanie.
Tym razem wychowawczynie klas młodszych w świątecznej już atmosferze i scenerii zainteresowały swoich podopiecznych utworem ,,O soli cenniejszej niż złoto”. Miny uczniów, cisza i zasłuchane buzie świadczyły o wielkim zainteresowaniu młodych słuchaczy. Gościem specjalnym była wicedyrektor szkoły p. Monika Stachowska, która również przeczytała dzieciom fragment opowiadania.
Po wysłuchaniu całego tekstu, na jego podstawie, uczniowie wysnuli ogólny, wspólny wniosek, który brzmiał: Najcenniejsza w życiu jest miłość do wszystkich ludzi.
Pani dyrektor podziękowała wszystkim zgromadzonym i życzyła im właśnie dużo miłości w tnadchodzące, piękne święta.

Odpowiedzialne za realizację projektu
p. Małgorzata Witek, p. H. Kowalska, p. M. Jeżewska

Klasy 4 – 6 wysłuchały humorystycznych fragmentów poezji księdza Jana Twardowskiego i pouczającej ,, Opowieści wigilijnej ” Charlesa Dickensa.
Akcja czytania była, jak zawsze w klasach starszych, urozmaicona audiowizualnie – fragmentem ekranizacji utworu i audiobookiem.
Celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa w klasach starszych i zachęcanie do sięgania po książkę, która może, i powinna, być w dobie internetu także alternatywą na spędzanie czasu.
„Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji”

Billie Joe

Z tą maksymą pozostawiliśmy starszych uczniów naszej szkoły….