V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! – pod takim hasłem 25 września 2015 roku odbywał się V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wśród 1517 szkół zgłoszonych do udziału w tej akcji znalazła się też nasza szkoła. Koordynatorami w naszej szkole byli nauczyciele matematyki: p. Arkadiusz Piasecki i p. Grażyna Gładysz.
Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program akcji w naszej szkole przedstawiał się następująco:

21 – 24. 09 2015 r. – przypominanie sobie tabliczki mnożenia: w domu, w szkole;
22 – 24.09.2015 r. – wykonywanie plakatów reklamujących i przypominających tabliczkę mnożenia;
25.09.2015 r. – egzaminy z tabliczki mnożenia. Każdy wybierał los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia,. Jeżeli podał wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywał tytuł i legitymację MT EXPERT. Najlepsi rozwiązywali następnie trudniejsze łamigłówki, uzyskując odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.

1

2

Konkurs przyniósł dużo radości, dzieci najchętniej pytały dorosłych i cieszyły się, gdy udało im się „przyłapać” kogoś na błędach. Dzieci utrwaliły i powtórzyły tabliczkę mnożenia, której znajomość jest niezbędna w uczeniu się matematyki.

(AP)